FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.naschalupar.cz

Společnost:                           Ivana Růžičková – Náš chalupář

Se sídlem:                             V Zahradách 199, 263 01 Dobříš

E-mailová adresa:                  infochalupar@seznam.cz

Telefonní číslo:                      +420 777 507 917

  

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů v zákonné 14ti denní lhůtě

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto vyplněným formulářem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………………. Kč a ………… Kč za nejnižší e-shopem nabízené poštovné na můj bankovní účet, nejpozději do 30ti dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Datum objednání /datum obdržení:
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky požaduji zaslat na číslo účtu:

 

 V                                                     Dne             

 

     ______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

 Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.