FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.naschalupar.cz

Společnost:                           Ivana Růžičková – Náš chalupář

Se sídlem:                             V Zahradách 199, 263 01 Dobříš

IČ/DIČ:                                 15864430

E-mailová adresa:                  infochalupar@seznam.cz

Telefonní číslo:                      +420 777 507 917

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

dne …………………………. jsem ve Vašem obchodě ………………………………………………….. vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady( zde je třeba vadu podrobně popsat ):

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání /datum obdržení:
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky požaduji zaslat na číslo účtu:
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

 V                                                     Dne             

                                                                                                         ______________________________________

                                                                                                                    Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.